ჯანდაცვის სისტემა, მოსაზრებები, ინიციატივა

ჯანდაცვის სისტემა საქართველოში, მისი ისტორია და განვითარების ეტაპები.

მეტი ინფორმაცია

ჯანსაღი ცხოვრების წესი და სწორი კვება (jansagi cxovrebis wesi da swori kveba)

დღესდღეობით მთელს მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშის, მკვეთრად გამოხატულია თანამედროვე, 21-ე საუკუნის ადამიანის ჯანმრთელობის რამდენიმე ძირითადი მტერი, ეს არის ჰიპოდინამია (ანუ უმოძრაობა), დეპრესია, უძილობა და ზოგადად, ცხოვრების საზრისის დაკარგვა. ამ არასრულ სიას ასევე ემატება სწრაფი ტექნოლოგიური პროგრესი, რომელიც ძალიან დიდ და ამავდროულად ცუდ გავლენას ახდენს ადამიანზე და მის ცხოვრების სტილზე. დღითიდღე ადამიანი დამოკიდებული ხდება ტექნოლოგიაზე, რაც უმოძრაობის პირველი და მთავარი გამომწვევი მიზეზია. სწრაფი კვების ობიექტების გახსნამ, ადამიანები ბევრ გემრიელ, მაგრამ ჯანმრთელობისთვის არასასურველი საკვების მიღებას მიაჩვია, ინტერნეტმა გააზარმაცა ადამიანები, ნაკლებად მოძრაობსდა დასჩემდა კიდევ მრავალი მავნე ჩვევა. ამ

აუცილებელი პირობა ჯანსაღი ცხოვრებისთვის(aucilebeli piroba jansagi cxovrebistvis)

ჯანსაღი ცხოვრების წესი გულისხმობს აქტიურ, ჰუმანურ, კულტურულ და ცივილიზებულ ცხოვრებას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბედნიერებასთან. ეს არის ადამიანის შემოქმედება და ქცევა, რომელიც მიმართული ჯანმრთელობის განმტკიცებისკენ და კეთილდღეობისთის. ქვემოთ იხილავთ იმ რამდენიმე პირობას, რომლის შესრულებაც, თქვენს ჯანმრთელობას უკეთესობისკენ შეცვლის. #1 - ვარჯიშის დაწყება სხეულის ვარჯიში სასარგებლოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის. რეგულარული ვარჯიში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჯანმრთელი სხეულისა და გონებისკენ. ვარჯიშს უთვალავი სარგებელი აქვს, მაგალითად, ალცჰეიმერის, დიაბეტის და კიბოს ზოგიერთი სახეობის რისკის შემცირება. ყოველდღიურად

ჯანსაღი კვება (jansagi kveba)

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ჯანმრთელობას განმარტავს, როგორც ჯანსაღ ფიზიკურ, სოციალურ და სულიერ მდგომარეობას, რომელიც შენარჩუნება და განვითარება თითოეული ადამიანისთვის ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანაა. ამ სტატიაში მოცემულია რამდენიმე პრაქტიკული რჩევა, რომელიც მოიცავს ჯანსაღი კვების საფუძვლებს და დაგეხმარებათ თქვენივე ჯანმრთელობის უზურნველსაყოფად უკეთესი არჩევანის გაკეთებაში. ზოგადად ჯანსაღი დიეტის გასაღები არის კალორიების სწორად მიღება და სწორი კვება, ასევე საჭიროა ფიზიკური აქტიურობა. თუ თქვენ ჭამთ ან სვამთ იმაზე მეტს, ვიდრე თქვენს სხეულს სჭირდება, წონაში მოიმატებთ, რადგან ენერგია, რომელსაც არ იყენებთ, ცხიმად იქცევა. ხოლო,

ჯანდაცვის სისტემა, მოსაზრებები, ინიციატივა

საქართველოში ჯანმრთელობის დაცვას უზრუნველყოფს ჯანდაცვის უნივერსალური სისტემა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო აფინანსებს სამედიცინო მკურნალობას ძირითადად პრივატიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში. 2013 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებამ გამოიწვია მთავრობის მიერ დაფინანსებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. საზოგადოების მიერ დაფინანსებული ჯანდაცვის მომსახურებების შეძენაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სოციალური მომსახურების სააგენტოს (SSA).

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ისტორიული მიმოხილვა

1921 წლიდან 1991 წლამდე საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა საბჭოთა სისტემის ნაწილი იყო. 1995 წლამდე საქართველოში ჯანდაცვის სისტემა ემყარებოდა საბჭოთა კავშირის მოდელს. პირველი ცვლილება განხორციელდა 1995 წელს, როდესაც ბიუჯეტის გადარიცხვები დაემატა დაფინანსების დამატებით წყაროებს, ანუ სავალდებულო ჯანმრთელობის დაზღვევის შენატანებით (დამსაქმებლისა და დასაქმებულის სავალდებულო შენატანი ― შესაბამისად 3% და 1%), სარეცხი მანქანის ხელოსანი ქვეყნის ტერიტორიული ბიუჯეტიდან ჯანმრთელობისთვის გამოყოფილი სახსრები, სამედიცინო მომსახურების ოფიციალური გადასახადი, რომლის დაფინანსება ვერ ხერხდება სახელმწიფო პროგრამებით.

სავალდებულო სოციალური დაზღვევა 2003 - 2004 წლებში ვარდების რევოლუციის შემდეგ გაუქმდა. 2003 წელს სოციალური დაზღვევის გადასახადი შეიცვალა სახელმწიფო გადასახადით, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტში იყო დაგროვილი და 2007 წლიდან მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო გამოყოფის მენეჯმენტის დელეგირებაზე მოსახლეობის სამიზნე ჯგუფებისთვის მასწავლებლები, სამართალდამცავი ორგანოები, და სამხედრო პერსონალი (მოსახლეობის დაახლოებით ― 40%) კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის, რომლებიც გახდნენ სამედიცინო მომსახურების შემსყიდველები აღნიშნული მოსახლეობის ჯგუფებისთვის.

ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში მოსახლეობის ნაწილს არ ჰქონდა სამედიცინო დაზღვევის ხელმისაწვდომობა. სახელმწიფომ შეინარჩუნა კონტროლი რამდენიმე სამედიცინო ავიაბილეთები დაწესებულებაზე, რომლებიც ფსიქიკურ დაავადებებსა და ინფექციურ დაავადებებს ეხებოდა, ხოლო ყველა სხვა საავადმყოფო და კლინიკა კი პრივატიზებული იყო. ჯანდაცვის სისტემა 2013 წლიდან შეიცვალა, შესაბამისად ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკის მიმართულებაც შეიცვალა, რადგან ახალმა მთავრობა დაიწყო სვლა ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის შემუშავებისკენ და არა მიზნობრივი სარგებელის მიღებისკენ.

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ორგანიზაციული სტრუქტურა

ჯანდაცვის სისტემა საქართველოში ძალზე დეცენტრალიზებულია და ინტენსიურად პრივატიზებულ იქნა 2007 წლიდან 2012 წლამდე. რეგულაციები ასევე ლიბერალურია და საქართველოს ჯანმრთელობის, შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მუშაობს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ჯანდაცვის ხარისხი იყოს მაღალი.

2014 წლის ბოლოს საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფცია 2014 - 2020 წლებისთვის "უნივერსალური ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტის უფლებების დასაცავად", რომელიც წარმოადგენს ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხედვას, რომელიც მოიცავს სექტორის განვითარების საფუძვლებს, როგორც საერთაშორისო, ისე ნაციონალურ დონეზე ჯანმრთელობის დაცვას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

სამედიცინო საქმიანობისთვის (SRAMA) და სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი (ESC და UAC), ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამები, მათ შორის UHC, უზრუნველყოფს SSA- ს, რომელიც საქართველოს ჯანმრთელობის, შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროზე დაქვემდებარებული დაწესებულებაა. გარდა ამისა, არაერთი საერთაშორისო პარტნიორი, როგორიცაა WHO, UNICEF, UNFPA, მსოფლიო ბანკი, USAID, ევროკავშირი, გლობალური ფონდი და ა.შ., მტკიცედ უჭერენ მხარს ჯანდაცვის სისტემასა და სექტორს საქართველოში.

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში გატარებული რეფორმები

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში არსებული ძირითადი რეფორმები და პოლიტიკის ზომები მოიცას შემდეგ მნიშვნელოვან თარიღებსა და საქიანობებს, როგორიცაა:

2017 წლის მაისიდან პროგრამის შემდგომი რეფორმის დაწყებამდე მიზანშეწონილი იყო შემუშავებულიყო ბენეფიციარების დიფერენცირების ახალი კრიტერიუმები. რეფორმის ძირითადი მიზანი არის საჭიროებებზე უფრო ორიენტირებული სერვისების მიწოდება და მიდგომის ― "სოციალური სამართლიანობის" შემუშავება. მომსახურების პაკეტი უკავშირდება მოსახლეობის შემოსავალს.

2017 წლის 1 ივლისიდან კი საქართველოს ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებისთვის, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების” ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ამოქმედდა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების სახელმწიფო პროგრამა. პროგრამა ითვალისწინებს პაციენტებს გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვების ქრონიკული დაავადებების, დიაბეტის (ტიპი 2) და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

ჯანდაცვის სამინისტროს ... - MOH

ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ...

თავდაცვისა და ჯანდაცვის ...

მინდა მადლობა გადავუხადო ჯანდაცვის სამინისტროს, მინისტრს, ბატონ სერგეენკოს, ...

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ...

1941 წელს კათედრას ეწოდა „ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციის“ კათედრა ,მას.

ჯანდაცვის მინისტრი / On.ge

ყველა ახალი ამბავი და სტატია საკვანძო სიტყვით ჯანდაცვის მინისტრი პორტალზე On.ge.

ჯანდაცვის მსოფლიო ... - PIA.GE

11 მარტი 2020 ... ... შეფასდეს, როგორც პანდემია", - განაცხადა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ...

www.pctattletale.com/blog/1505/best-keylogger-software-windows-10

11 янв. 2021 г. ... A keylogger is a monitoring app that records everything typed on a windows 10 computer. The keystrokes are collected and you can view them at a ...

www.newsslash.com/n/1505-trollgames-enthuellt-fantasy-browsergame-magoia

6 дек. 2013 г. ... Der Browsergames-Entwickler Trollgames hat heute seinen neuesten Fantasy-Titel Magoia offiziell angekündigt. Im neuen Game erhalten Spieler ...

FACE Low Cost Spay Neuter Clinic 1505 Massachusetts Ave ...

FACE Low Cost Spay Neuter Clinic. 1505 Massachusetts Ave Indianapolis, IN 46201. (317) 638-3223. Get back up to 90% on vet bills with

FedEx ShipSite - Honolulu, HI - 1505 Dillingham Blvd 96817

Visit the FedEx location inside Office Depot at 1505 Dillingham Blvd, Honolulu, Hawaii. Looking for a FedEx shipping location convenient to your business or ...

forum.gameloft.com/viewforum.php?f=1505&sid=8e68687fb17f643fe8e255e5b9cab6f9&curpage=flist

Speak about anything related to Asphalt 8! Forum Tools. View parent forum. 16564 topics • Page 1 of 829 • 1, 2, 3, 4, 5 .

Face Low Cost Spay Neuter Clinic 1505 ... - Yellow Pages

Get reviews, hours, directions, coupons and more for Face Low Cost Spay Neuter Clinic. Search for other Veterinary Clinics & Hospitals on The Real Yellow ...

Driver License Office | 1505 US Highway 29 North, Athens, GA 30601

Driver License Office - DDS | 1505 US Highway 29 North, Athens, GA 30601 | DMV.

mnregaweb2.nic.in/netnrega/homedist.aspx?state_name=KARNATAKA&district_name=BELLARY&District_Code=1505&State_Code=15

MGNREGA Statistics [District:BALLARI]. Citizen · Panchayats GP/PS/ZP · Workers · Other Impl. Agency · District/Block Admin.

ჯანდაცვის სამინისტრომ ... - MOH

ჯანდაცვის სამინისტრომ , ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ...

ჯანდაცვის და სოც. მომსახურების ...

... ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - სოციალური მომსახურების სააგენტო ...

ჯანდაცვის სამინისტრო | BM.GE

ჯანდაცვის სამინისტრო - tags_seo_description.

პირველადი ჯანდაცვის ... - MOH

თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში არსებული პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო ...

ჯანდაცვის სამინისტრო / On.ge

ჯანდაცვის სამინისტრო. ბოლო ... მონაცემებისთვის ახალი ვებ-გვერდი შეიქმნა 4 ივნისი, 05:50 ...

ჯანდაცვის სამინისტრო მოქალაქეებს ...

16 აგვისტო 2020 ... ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და ...

საყოველთაო ჯანდაცვის ხარისხი ...

საყოველთაო ჯანდაცვის ხარისხის ერთ-ერთი ... რომ ქალბატონი საყოველთაო დაზღვევაში ... მომსახურების ცხელ ხაზზე განუცხადეს, რომ ხელის არ ... 2015-2018 წლებში საყოველთაო დაზღვევის ...

ჯანდაცვის სამინისტრომ ... - Commersant.ge

მესამე დონის - პერინატალური ცენტრი - ეს პრაქტიკულად მულტიპროფილური დაწესებულებაა, ...

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა - MOH

2017 წლის 1 მაისიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დიფერენცირებული პაკეტები ...

სამეცნიერო კონფერენცია „ჯანდაცვის ...

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი. ქრონიკული ...

საყოველთაო ჯანდაცვის “შავი ...

საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, „ქართული ოცნების“ კრიტიკის ობიექტი არაერთხელ ...

თენგიზ ვერულავა: "ჯანდაცვის ...

5 ნოემბ. 2012 ... ინტერაქტიული დიალოგის“ სტუმარი, თენგიზ ვერულავა საუბრობს თემაზე: ...

დიდი შანტაჟი _ ჯანდაცვის ...

15 დეკ. 2019 ... ამათი ფასი 350 ლარიდან იწყება. ... _ კლინიკა „ ჰელსიკორი“, სოსო აბულაძე _ კლინიკა ...

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ...

1 ივლისი 2013 ... Chemi cxra clis gogos glandebis operaciaze 01.03.2016 shemovitane ... Mesachiroeba chiyvis operacia chabarebuli maqvs sayoveltao ...

ჯანდაცვის პერსონალის გადაწვა ...

12 მაისი 2021 ... მისი თქმით, სამედიცინო პერსონალის გადაწვის პანდემია უფრო ნაკლებად ...

WHO - ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

ორგანოთა ტრანსპლანტაციის სტატისტიკის ... ტრანსპლანტაცია არის ადამიანის ...

ჯანდაცვის სამინისტრო და სოციალური ...

18 სექტემბერი 2014 ... შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და სოციალური ...

ჯანდაცვის ახალი მინისტრი ... - MOH

ახალი მინისტრი თანამშრომლებს დავით სერგეენკომ ჯანდაცვის სამინისტროში ...

მედისონში საყოველთაო ჯანდაცვის ...

სამედიცინო ჰოლდინგი მედისონი საყოველთაო ჯანდაცვის ... მუხიანი - ალეკო გობრონიძის ქ.

ჯანდაცვის ობიექტები » სახელმწიფო ...

სამეგრელოს რეგიონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრები. №. რაიონი.

კასპის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ...

კასპის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრი. კასპი, სტალინის ქუჩა 110 ...

საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის ...

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო. სადაზღვევო ... ცხელი ხაზი: 1505. ცხელი ხაზი: + 995322510033.

ჯანდაცვის სამინისტროს 5 მოთხოვნა ...

ჯანდაცვის სამინისტროს 5 მოთხოვნა ... ყველა რესურსზე (მათ შორის, პაციენტის გვერდზე).

შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი ...

12 ბეროდუალი 10მლ./ 200 დოზ. აეროზ. ფლ. 6. 13 იბუპროფენი 100მგ/5მლ.100მლ. ფლ. 15. 14 დექსამეტაზონის ...

ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ... - BM.GE

მინისტრის მოადგილის თქმით, 29 აპრილიდან ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე ...

დედაქალაქის მერიამ ჯანდაცვის ...

... ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო ... და სოციალური დაცვის სამინისტროს თბილისის ...

ჯანდაცვის სამინისტრო | droa.ge

თეგი: ჯანდაცვის სამინისტრო ... ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, პორტალის ...

ჯანდაცვის სასწავლო პროგრამების ...

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 1998 წლისთვის პროფილაქტიკური ...

ჯანდაცვის პორტალი | jandacva.ge

საინფორმაციო პორტალი ჯანმრთელობისა და სოციალური სფეროს შესახებ. მიმდინარე ...

ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ... - MOH

უწყების წინაშე პოლიკლინიკების ... ჯაში, თბილისის პოლიკლინიკების ექიმებს შეხვდა.

ჯანდაცვის მინისტრი საგანგაშოს ...

6 მაისი 2021 ... ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის შეფასებით საგანგაშო და ...

ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ...

ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე, ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ...

ინდოეთის ჯანდაცვის მინისტრი ...

21 მაისი 2021 ... ინდოეთის ჯანდაცვის მინისტრმა ლავ აგარვალმა ქვეყნის 29 შტატს „შავი სოკოს“ ...

რა იცვლება საყოველთაო ჯანდაცვის ...

საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში ერთ-ერთი ძირითადი ცვლილება ისაა, რომ ...

ასევე ეძებენ

ჯანდაცვის

ჯანდაცვის სამინისტრო

ჯანდაცვის მინისტრი

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო

ჯანდაცვის სამინისტროს გვერდი

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია

საქართველოს შრომის ჯანდაცვის სამინისტრო

ნერვული სისტემა

საგადასახადო სისტემა

ენდოკრინული სისტემა

ლიმბური სისტემა

პერიოდულობის სისტემა

იმუნური სისტემა

ლიმფური სისტემა

სასუნთქი სისტემა

მენდელევის სისტემა

კუნთოვანი სისტემა

გულ-სისხლძარღვთა სისტემა

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა

სომატური ნერვული სისტემა

საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა

ვეგეტატიური ნერვული სისტემა

ცენტრალური ნერვული სისტემა

საჭმლის მომნელებელი სისტემა

სისხლის მიმოქცევის სისტემა

ზინატი

მენინგიტის სიმპტომები

ზაზა ურუშაძე

muclis presi

ოსკაროსანი ფილმები

ფილმები რუსულად

სათავგადასავლო ფილმები

საოჯახო ფილმები

ანიმაციური ფილმები

ინდური ფილმები

დოკუმენტური ფილმები

ფილმები ვამპირებზე

ფილმები ჰაკერებზე

ფილმები მაფიაზე

ფილმები 2017

საშობაო ფილმები

imovies ფილმები

საომარი ფილმები

მელოდრამა ფილმები

რომანტიკული ფილმები

ფილმები სუბტიტრებით

თურქული ფილმები

1505

turning stone casino coupons

quizduell login

www.uniondepot-postbox.de