სამეცნიერო თემატიკა

სამეცნიერო თემატიკა

მემბრანული ფილტრაციის პროცესები, ... ღვინის მემბრანული ფილტრაცია საშუალებას ...

სხვა მსგავსი გვერდები

ალგებრა, მე-11 კლასი N თემატიკა 1 ...

ლოპიტალის წესი. 22, ფერმას თეორემა, ფუნქციის მაქსიმუმი. 23, ფუნქციის მხები წერტილში.

სამეცნიერო პროექტები ...

... ადრეულ Homo-ს თანამედროვე ადამიანის მსგავსი ტვინის აგებულება აფრიკიდან პირველი ...

სტუდენტური სამეცნიერო ... - თსუ

... რესპუბლიკა (1918-1921 წწ.): პიროვნებები, მოვლენები, რეფორმები, მიღწევები და შეცდომები“.

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ...

8 მმ. ღორღის საფუძვლის მოწყობა. იზოლაცია " ტერაფლექსი"-ს ფილები8 სისქიძე 8მმ. კუბ.მ. კუბ.

სამეცნიერო-პრაქტიკული ...

... ზოგადი პროფილის ექიმებმა და თერაპევტებმა. მოხსენებით წარსდგა ალექსანდრე ხელაია ...

სტუდენტური სამეცნიერო ...

ანოტაციის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ გვერდს, ფორმატი ... ანოტაციის ნიმუში იხ.

რევმატოლოგიის სამეცნიერო ...

რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის ...

სამეცნიერო კვლევების ...

სამეცნიერო კვლევების კოორდინაციის სამსახურის მიზანია, კოორდინირება გაუწიოს ...

სამეცნიერო-პრაქტიკული ...

30 ოქტ. 2012 ... „ბიოპაროქსი და ერესპალი სასუნთქი სისტემის დაავადებების კომპლექსურ ...

სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო ...

სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო ... და ბესიკ კიკნაძის სამეცნიერო სტატია - „ THE IMPACT OF ...

XII სამეცნიერო–პრაქტიკული სემინარი ...

მერაბ გიგინეიშვილი, თემა: „პირველი. რესპუბლიკის მოედანი - გენეზისი და. განვიტარება“ ...

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ...

ჯემალ გახოკიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ... რამაზ ბერიძე – აშშ. ჯემალ ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

... ტოქსიკურ ნივთიერებებს, როგორიცაა: ალკალოიდები, გლიკოზიდები, საპონინები და სხვა.

სამეცნიერო სტატიები და კვლევები

... სტატიები და კვლევები. 1. 2020 COVID 19-ის პანდემიით გამოწვეული სოციალურ- ეკონომიკური ...

სამეცნიერო კაფე: „როგორ ...

სამეცნიერო კაფე: „როგორ შევიმეცნებთ სამყაროს: მითი და რეალობა“. ღონისძიებები.

სამეცნიერო პრემია „თამარი“

სამეცნიერო პრემია „თამარი“ ... თამარ მეფის სახელობის სამეცნიერო პრემია სტიმულის ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

ხორბალი (Triticum) ერთ-ერთი უძველესი კულტურული ... ხორბლის მარცვალი შეიცავს 13%-მდე ცილას, ...

სამეცნიერო-პოპულარული ... - telex.ge

ნათია ფანჯიკიძე - შიშო გამოდი გარეთ. საწყისი გვერდი / სამეცნიერო-პოპულარული ...

ენციკლოპედიები - სამეცნიერო ... - telex.ge

დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია 5ტ. 15,00 ₾ ... საყმაწვილო ენციკლოპედია ა-დან ჰ-მდე. 22,95 ₾.

სტატიები ... - სამეცნიერო კურიერი

არასითბური გამოსხივება. როგორც ცნობილია ელექტრო-მაგნიტური ტალღები აღიძვრება ...

შავ ზღვაში რაპანის სამეცნიერო ...

14 ოქტ. 2020 ... გამომდინარე იქიდან, რომ დღესდღეისობით მისი ბუნებრივი გარემოდან ამოღება ...

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო ...

... სახეობების შესწავლა და ტაქსონომიური იდენტიფიცირება საქართველოში“ დასრულდა 31.05.

სამეცნიერო კონფერენცია „ჯანდაცვის ...

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი. ქრონიკული ...

ცენტრალური სამეცნიერო კვლევითი ...

ცენტრალური ლაბორატორია ეხმარება სტუდენტებს აქტიურად ჩაერთონ სამეცნიერო ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

ციტრუსები ზიანდება სხვადასხვა მავნე ორგანიზმით (მავნებლები, დაავადებები, ...

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები ...

ალფამედი (ID:1062) (პაკეტი:A). მიცკევიჩის ქ. 5. 238 57 19. [email protected] კატეგორიები: კლინიკები ...

2013 წ. ჩატარებული სამეცნიერო ...

მიხეილის ძე, ჩადუნელი ალექსანდრე შალვას ძე, აბრამიძე ედისონი აპოლონის ძე,. ზაქრაძე  ...

სამართლის სკოლის სამეცნიერო ...

კოლოქვიუმი I მიზნად ისახავს საკვლევი პრობლემის აქტუალობის შესახებ მოძიებული.

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

მაყვალი (Rubus L.), ეკალღიჭა (Smilax excelsaL.), გრაკლა ( SpiraeaL.), ოქროწკეპლა (Solidago virga aureaL.), კაროლინის  ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

... ჭანგა, თათაბო, ავშანი, ოქროწკეპლა, წივანა, ტიმოთელა, მდელოს თივაქასრა, ნაცარქათამა, ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

... serriola L., მლაშე ხვართქლა - Cynanchum acutum L., ვირისტერფა - Tussilago farfara L., მინდვრის ნარი - Cirsium arvense L, ...

კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო ...

... ინსტიტუტი - თოდუას კლინიკა ... ნდობას უცხადებენ ინსტიტუტს და კლინიკის ექიმებს.

სტატიები ... - სამეცნიერო კურიერი

კეპლერი დანიელი ასტრონომის ტიხო ბრაგეს ... კეპლერის პირველი კანონი (1609 წ.): ყოველი ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

ყანის ჭლექი (Fallopia convolvulus (L.) A.Love), დანდური ( Portulaca oleracea L.), თავცეცხლა (Galeopsis tetrahit L.) მატიტელა ...

სემიოტიკა № 2, 2007 (სამეცნიერო ...

... არსებობა, ექსპლიციტური მკითხველის როგორც მოქმედი პირის გამოჩენა ტექსტში და ე.წ.

მსოფლიო სამეცნიერო კონგრესი ...

მსოფლიო სამეცნიერო კონგრესი „ბუნებრივ ნაერთთა ფარმაკოლოგია და ქიმია“: თბილისის ...

რევმატოლოგიის სამეცნიერო ... - Yell.ge

რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის ...

რევმატოლოგიის სამეცნიერო ... - City24.Ge

რევმატოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის ...

სამეცნიერო კონფერენცია ინგლისური ...

... ქეთი - ურბანული მხატვრული სივრცე ჯოზეფ კონრადის ... 17:20-17:40 –ოსიძე თამარი - ბიბლიური ...

ასევე ეძებენ