ვეგეტატიური - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ვეგეტატიური - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ნათარგმნია ვეგეტატიური სიტყვის განმარტება ... vegetative;; ვეგეტატიური ნერვული სისტემა.

სხვა მსგავსი გვერდები

კანიფოლი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

კანიფოლი. გამოთქმა: kanifoli. ნათარგმნია კანიფოლი სიტყვის განმარტება ...

სირინოზი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

სირინოზი. გამოთქმა: sirinozi. ნათარგმნია სირინოზი სიტყვის განმარტება ...

ჯერადი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ჯერადი. გამოთქმა: beradi. ნათარგმნია ჯერადი სიტყვის განმარტება. Universal. multiple. © 2021 - VOOV Group.

აგლუტინაცია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

აგლუტინაცია. გამოთქმა: aglutinacia. ნათარგმნია აგლუტინაცია სიტყვის განმარტება ...

ტრეპანაცია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ტრეპანაცია. გამოთქმა: trepanacia. ნათარგმნია ტრეპანაცია სიტყვის განმარტება ...

convergence - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

კონვერგენცია (ფიუჩერსული ფასისა და რეალური ფასის დაახლოება ფიუჩერსული გარიგების ...

უღელი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

უღელი. გამოთქმა: ugheli. ნათარგმნია უღელი სიტყვის განმარტება. Universal. yoke. © 2021 - VOOV Group.

ჩანჩურა - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV ...

ადეპტი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV. ადეპტი. გამოთქმა: adepti. ნათარგმნია ადეპტი სიტყვის ...

მელანქოლია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

მელანქოლია. გამოთქმა: melanqolia. ნათარგმნია მელანქოლია სიტყვის განმარტება ...

პოლიგამია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

პოლიგამია. გამოთქმა: poligamia. ნათარგმნია პოლიგამია სიტყვის განმარტება ...

ნარინჯი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ნარინჯი. გამოთქმა: narinbi. ნათარგმნია ნარინჯი სიტყვის განმარტება ...

იპოქონდრია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

იპოქონდრია. გამოთქმა: ipoqondria. ნათარგმნია იპოქონდრია სიტყვის განმარტება ...

აბერაცია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

აბერაცია. გამოთქმა: aberacia. ნათარგმნია აბერაცია სიტყვის განმარტება ...

აზოტმჟავა - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

აზოტმჟავა. გამოთქმა: azotmzhava. ნათარგმნია აზოტმჟავა სიტყვის განმარტება ...

ანდამატი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ანდამატი. გამოთქმა: andamati. ნათარგმნია ანდამატი სიტყვის განმარტება ...

ვალტორნა - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ვალტორნა. გამოთქმა: valtorna. ნათარგმნია ვალტორნა სიტყვის განმარტება ...

ინვერსია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ინვერსია. გამოთქმა: inversia. ნათარგმნია ინვერსია სიტყვის განმარტება ...

მათარა - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

მათარა. გამოთქმა: matara. ნათარგმნია მათარა სიტყვის განმარტება. Universal. traveling glass. © 2021 - VOOV  ...

ანტაგონისტი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ანტაგონისტი. გამოთქმა: antagonisti. ნათარგმნია ანტაგონისტი სიტყვის განმარტება ...

playboy - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

playboy. გამოთქმა: /ˈpleɪbɔɪ/. ნათარგმნია playboy სიტყვის განმარტება ფლექსია სინონიმები ...

გამოფიტვა - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

1) noun exhaustion, emaciation;; 2) verb exhaust, wear out;; ნიადაგის გამოფიტვა - exhaust (emaciate, impoverish) the soil;; მარაგის ...

ნეოლოგიზმი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV ...

ნეოლოგიზმი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV უახლესი და სანდო ინფორმაცია.

monotonous - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ზედსართავი. Universal. მონოტონური, ერთფეროვანი, მოსაწყენი. Economics. 1) ერთფეროვანი, 2) ...

ექინოკოკი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ექინოკოკი. გამოთქმა: eqinokoki. ნათარგმნია ექინოკოკი სიტყვის განმარტება ...

აპათია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

აპათია. გამოთქმა: apatia. ნათარგმნია აპათია სიტყვის განმარტება. Universal. apathy. © 2021 - VOOV Group.

აბსორბცია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

აბსორბცია. გამოთქმა: absorbcia. ნათარგმნია აბსორბცია სიტყვის განმარტება ...

phalanx - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

1) ფალანგა (ძველ საბერძნეთში: ქვეითი ჯარის საბრძოლო წყობა – ერთმანეთთან მიჯრილი ...

არშია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

არშია. გამოთქმა: arshia. ნათარგმნია არშია სიტყვის განმარტება. Universal. border, ending;; lace. © 2021 - VOOV ...

ბოღმა - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

Add to Chrome Back. ბოღმა. გამოთქმა: boghma. ნათარგმნია ბოღმა სიტყვის განმარტება. Universal. grief, sorrow.

აბრაზია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

აბრაზია. გამოთქმა: abrazia. ნათარგმნია აბრაზია სიტყვის განმარტება ...

აქსიომა - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

აქსიომა. გამოთქმა: aqsioma. ნათარგმნია აქსიომა სიტყვის განმარტება ...

ხენდრო - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ხენდრო. გამოთქმა: khendro. ნათარგმნია ხენდრო სიტყვის განმარტება. Universal. garden strawberry.

confrontation - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

Law. 1) შედარება;; 2) კონფრონტაცია;; პირისპირ შეხვედრა. სინონიმები. brush · clash; coming upon; confrontation ...

სპორადული - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

სპორადული. გამოთქმა: sporaduli. ნათარგმნია სპორადული სიტყვის განმარტება ...

კონდენსაცია - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

კონდენსაცია. გამოთქმა: kondensacia. ნათარგმნია კონდენსაცია სიტყვის განმარტება ...

ელამი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ელამი. გამოთქმა: elami. ნათარგმნია ელამი სიტყვის განმარტება. Universal. squint, squinting, squint-eyed.

ატავიზმი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ატავიზმი. გამოთქმა: atavizmi. ნათარგმნია ატავიზმი სიტყვის განმარტება ...

მემატიანე - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

მემატიანე. გამოთქმა: mematiane. ნათარგმნია მემატიანე სიტყვის განმარტება ...

შლამი - ონლაინ ლექსიკონი - VOOV

ქარ. ქარ; Eng; Рус. Add to Chrome Back. შლამი. გამოთქმა: shlami. ნათარგმნია შლამი სიტყვის განმარტება  ...

ასევე ეძებენ