ვეგეტატიური - უცხო სიტყვათა ...

ვეგეტატიური - უცხო სიტყვათა ...

ვეგეტატიური. Biol. L. vegetativus. რაც ცხოველებისა და მცენარეების კვებასთან და ზრდასთან არის ...

სხვა მსგავსი გვერდები

პარფიუმერია - უცხო სიტყვათა ...

პარფიუმერია. Fr. parfumerie. არომატული ნივთიერებანი და ნაწარმი, რომელსაც იყენებენ ...

ანტივირუსი - უცხო სიტყვათა ...

ანტივირუსი. Gk. anti. "წინააღმდეგ" და "ვირუსი" სამკურნალო პრეპარატი, რომელიც ...

რეციპიენტი - უცხო სიტყვათა ...

რეციპიენტი. L. recipiens (recipientis) მიმღები. 1. ქიმ. ჭურჭელი, რომელიც წარმოადგენს სითხეების ან ...

კონფიდენციალური - უცხო სიტყვათა ...

კონფიდენციალური. L. confidentia. "ნდობა" რის გახმაურებაც არ შეიძლება; საიდუმლო. Source: უცხო ...

ალექსანდრიტი - უცხო სიტყვათა ...

ალექსანდრიტი. Min. ძვირფასი ქვა ზურმუხტოვანი მწვანე ფერისა, რომელიც ხელოვნური ...

ინფანტილიზმი - უცხო სიტყვათა ...

ინფანტილიზმი. Med. L. infantilis. "საბავშვო" ორგანიზმის განვითარების მეტ-ნაკლები ჩამორჩენა; ...

ფარმაკოლოგია - უცხო სიტყვათა ...

ფარმაკოლოგია [ბერძ. pharmakon წამალი და logos მოძღვრება] - მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ...

იმპერატივი - უცხო სიტყვათა ...

იმპერატივი. L. imperativus. 1.გრამატ. ბრძანებითი კილო. 2. დაჟინებითი, კატეგორიული მოთხოვნა ...

ელექტროლიზი - უცხო სიტყვათა ...

ელექტროლიზი. Chem. Gk. ēlektron და lysis. "ქარვა" და " დაშლა" ნივთიერების შემადგენელ ნაწილებად  ...

დიფერენციაცია - უცხო სიტყვათა ...

English US, Georgian - ქართული. ლექსიკონებიTop 10 Feedback Loginუცხო სიტყვათა ლექსიკონი. All dictionaries, Civil ...

კლეპტომანია - უცხო სიტყვათა ...

კლეპტომანია. Gk. kleptō და mania. "ვიპარავ" და " მისწრაფება"; "სიგიჟე" გადაულახავი ავადმყოფური ...

პარაფსიქოლოგია - უცხო სიტყვათა ...

პარაფსიქოლოგია. კვლევა-ძიების დარგი; ძირითადად შეისწავლის: 1) მგრძნობელობის ...

მონოტონური - უცხო სიტყვათა ...

მონოტონური. Gk. monos და tonos. "ერთი" და "ტონი", " ბგერა" ერთფეროვანი, მოსაწყენი. Source: უცხო ...

სერ - უცხო სიტყვათა ლექსიკონი

სერ. E. sir. 1. ინგლისში ტიტული, რომელიც წინ უძღვის ბარონეტის სახელსა და გვარს. 2. ინგლისში ...

კარდინალური - უცხო სიტყვათა ...

კარდინალური. L. cardinalis. "მთავარი" ძირითადი, უმთავრესი, უმნიშვნელოვანესი. კ. რიცხვი ...

ფლეგმატური - უცხო სიტყვათა ...

ფლეგმატური. ფლეგმატურ-ი - გულგრილი, უსიცოცხლო, აუღელვებელი. Source: უცხო სიტყვათა ...

კონტამინაცია - უცხო სიტყვათა ...

კონტამინაცია. L. contaminatio. "შერევა" 1. ორი ან რამდენიმე ამბის ერთმანეთში არევა თხრობის ...

სტაციონარული - უცხო სიტყვათა ...

სტაციონარულ-ი [ლათ. stationarius უძრავი] – 1. ერთ ... სტაციონარული უმაღლესი სასწავლებელი ...

კანიბალიზმი - უცხო სიტყვათა ...

კანიბალიზმი. 1. კაციჭამიაობა. 2.გადატ. მხეცობა, ბარბაროსობა. Source: უცხო სიტყვათა ...

ცირკულაცია - უცხო სიტყვათა ...

ცირკულაცია. ცირკულაცია [ლათ. circulatio] - და ცირკულირება - წრიული მოძრაობა. Source: უცხო ...

ეგზალტირებული - უცხო სიტყვათა ...

ეგზალტირებული. ეგზალტაციის მდგომარეობაში მყოფი; უკიდურესად აღგზნებული ან ...

ვეტერინარი - უცხო სიტყვათა ...

ვეტერინარი. ვეტერინარიის სპეციალისტი; საქონლის ექიმი. Synonym: ძვ. ბეითალი. Source: უცხო  ...

პროფილაქტიკა - უცხო სიტყვათა ...

პროფილაქტიკა. Gk. prophylaktikos დაცვითი. 1. ღონისძიებანი, რომელთა მიზანია დაავადების ...

ფსიქოთერაპევტი - უცხო სიტყვათა ...

ფსიქოთერაპევტი. ფსიქოთერაპევტ-ი – ფსიქოთერაპიის სპეციალისტი ექიმი. Source: უცხო ...

მენტალიზმი - უცხო სიტყვათა ...

მენტალიზმი. L. mens (mentis). "ჭკუა", "გონება", " აზროვნება" 1. ფილოს. თეორია, რომლის მიხედვითაც ...

კოაგულაცია - უცხო სიტყვათა ...

კოაგულაცია. Chem. L. coagulatio. "შედედება" კოლოიდურ ხსნარში ნივთიერების ნაწილაკების ...

ფუნდამენტი - უცხო სიტყვათა ...

ფუნდამენტი. ფუნდამენტ-ი [ლათ. fundamentum] – 1. საძირკველი (შენობისა, ნაგებობისა ...

სპეციფიკური - უცხო სიტყვათა ...

სპეციფიკური. L. specificus. რაც დამახასიათებელია მხოლოდ გარკვეული საგნის ან ...

დელიკატური - უცხო სიტყვათა ...

დელიკატური. Fr. délicat. 1. თავაზიანი, ზრდილობიანი. 2. ისეთი, რაც ფრთხილ, წინდახედულ ...

ცენტრიფუგა - უცხო სიტყვათა ...

ცენტრიფუგა. ცენტრიფუგა [გერმ. Zentrifuge] - მანქანა, რომელიც ცენტრიდანული ძალების ...

ფრუსტრაცია - უცხო სიტყვათა ...

ფრუსტრაცია [ლათ. frustratio მოტყუება; ამაო ცდა; ჩაშლა (გეგმისა, ჩანაფიქრისა)] – (ფსიქოლ.).

ანგიოლოგია - უცხო სიტყვათა ...

ანგიოლოგია. Med. Gk. angeion და logos. "სისხლძარღვი" და "მოძღვრება" ანატომიის ნაწილი, რომელიც ...

ჰემატოლოგია - უცხო სიტყვათა ...

ჰემატოლოგია [ბერძ. haima (haimatos) სისხლი და logos მოძღვრება] – მეცნიერება, რომელიც სწავლობს  ...

ენდოსკოპია - უცხო სიტყვათა ...

ენდოსკოპია. Med. Gk. endon და skopeō. "შიგნით" და " ვუყურებ" მკურნალობის მეთოდი - ღრუ ...

სანატორიუმი - უცხო სიტყვათა ...

სანატორიუმი. Med. L. sanatorium. სამკურნალო- პროფილაქტიკური დაწესებულება, სადაც ...

დიფერენცირება - უცხო სიტყვათა ...

დიფერენცირება. 1. იგივეა, რაც დიფერენციაცია. 2. მათემ. დიფერენციალის პოვნა ...

კომბინაცია - უცხო სიტყვათა ...

კომბინაცია. L. combinatio. 1. გარკვეული სახის შეერთება, შეხამება, ურთიერთშეფარდება რისამე ...

ინდიფერენტული - უცხო სიტყვათა ...

English US, Georgian - ქართული. ლექსიკონებიTop 10 Feedback Loginუცხო სიტყვათა ლექსიკონი. All dictionaries, Civil ...

ვესტიბიული - უცხო სიტყვათა ...

ვესტიბიული. Archit. Fr. vestibule. დიდი წინოთახი მთავარ შესასვლელთან (სასახლეებში, თეატრებში ...

ასევე ეძებენ