სასამართლო სისტემა - Untitled

სასამართლო სისტემა - Untitled

გიორგი ბერაია. სოფო ვერძეული. ქეთი კუკავა. ოლიკო შერმადინი. ეკატერინე ციმაკურიძე.

სხვა მსგავსი გვერდები

სასამართლო აქტები

7) saqme #020210015813243 (2/439-15); ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება: 8) ზუგდიდის ...

სასამართლო აქტები

... “ჰომოსექსუალიზმი” და “სისხლის გადასხმის დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის ...

სასამართლო აქტები

ემზარ კვიციანი, ეთერ ჩხეტიანი-ანსიანი, ... კვიციანმა, ეთერ ჩხეტიანი-ანსიანმა, მაია ...

სასამართლო აქტები

საქართველოს მოქალაქე ქეთევან ბახტაძე ... მოქალაქის ქეთევან ბახტაძის 276-ე ნომრით ...

სასამართლო აქტები

... ზვიად მანია საქართველოს პარლამენტის ... ზვიად მანიას კონსტიტუციური სარჩელი და ერთ ...

მცენარეული სასამართლო ...

იზოკონაზოლი არის ძლიერი სისტემური ანტიბიოტიკი, რომელიც ანგრევს პათოლოგიურ  ...

სასამართლო აქტები

ამავე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, პრეკურსორი არის ბუნებრივი ან სინთეზური ...

სასამართლო აქტები

... ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ ცნობა. ... სია და თანდართული ნარკოლოგიური ცნობები  ...

სასამართლო აქტები

ალექსანდრე თავართქილაძე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2013 წლის 11 ნოემბრის ...

სასამართლო აქტები

... საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას ახალციხის რაიონული სასამართლოს განჩინების ...

სასამართლო აქტები

... არის დასაშვები კვერცხუჯრედის დონაცია ინ ვიტრო განაყოფიერების მიზნებისათვის ...

სასამართლო აქტები

ამ მოთხოვნას ვერ გადაწონის კონსტიტუციის 88-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ექსპლიციტური ...

სასამართლო აქტები

ამ ბრძანებულების მე-17 მუხლის ,,ი“ ქვეპუნქტით კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი იქცა ...

სასამართლო აქტები

განმარტებები სადავო ნორმის არსებითად ... მაგრამ სადავო ნორმა აკანონებს ასეთ ...

სასამართლო აქტები

საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი ( დავით ბაქრაძე, სერგო რატიანი, როლანდ ...

სასამართლო აქტები

საქართველოს მოქალაქე ილია ჭანტურაია ... ზაზა თავაძე – სხდომის თავმჯდომარე;. ოთარ ...

სასამართლო აქტები

9 აგვისტოს № 320 ბრძანების „დევნილთა ... დევნილთა სამინისტრო იძულებულს ხდის დევნილები ...

სასამართლო წარმოება

2 ნოემბ. 2015 ... ლოში, როგორ უნდა შეავსოთ სარჩელის ფორმა. და სასამართლოს მიერ დადგენილი ...

სასამართლო აქტები

„მკაცრი დიფერენცირების ტესტის“ საფუძველზე. ... დიფერენცირება თავისთავად მაღალი ...

სასამართლო აქტები

ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერა, ფარული კინო და ... განხორციელება სასამართლოს კონტროლის ... ისე - მიმდინარე (ნაკადური) მონაცემების ...

სასამართლო აქტები

თუ პირს, რეგისტრაციის მისამართი არ გააჩნია, ის ვერ ... მისამართის მითითების გარეშე ...

სასამართლო აქტები

ნესტან კირთაძე, თამაზ ბოლქვაძე, ნინო ჭანიშვილი და სხვები (სულ 29 მოსარჩელე) ...

სასამართლო აქტები

... დაყენებული სამართლებრივი არგუმენტებისა) ცალსახად ეწინააღმდეგება საქართველოს ...

სასამართლო აქტები

შესაბამისად, მარიხუანის მოხმარების სისხლის სამართლის წესით დასჯადობა ეფუძნება ...

სასამართლო აქტები

... გიორგი ბარამიძე და სხვები, სულ 42 დეპუტატი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ ...

სასამართლო აქტები

ამგვარად, მიუხედავად იმისა, მივიღებ, თუ არა ... წარმდგენ სუბიექტებზე, აბსოლიტურად ... არის აბსოლუტურად აუცილებელი, არსებობს ...

სასამართლო აქტები

მარიხუანას შემადგენელი აქტიური ნივთიერება არის ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, რომლის ...

სასამართლო აქტები

... სამოქალაქო სამართლის კათერის დოცენტი ეკა ზარნაძე, თარჯიმანი ინგებორგე ბარრო.

სასამართლო აქტები

... ნანა ჯანაშვილი, ირმა ჯანაშვილი, ასევე ... ტრისტან მამაგულაშვილი საქართველოს ...

სასამართლო აქტები

... გიორგი ჩიტიძე, ლაშა ტუღუში, ზვიად ქორიძე, ... გიორგი ჩიტიძემ, ზვიად ქორიძემ და ლაშა ...

სასამართლო აქტები

... გურამ დემეტრაშვილი და შოთა პაპიაშვილი, ... ეკა ჯანჯღავა და მაკა ქაჯაია, სააქციო ...

სასამართლო აქტები

გამოხატვის თავისუფლების თეორიული დასაბუთება. ბ. სიტყვის თავისუფლება და ქვეყნის ...

სასამართლო აქტები

სასამართლოს მეგობრის წინამდებარე პოზიცია შეეხება „სახელმწიფო შესყიდვების  ...

სასამართლო აქტები

... ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ... 2. საქმეში არსებული მასალებიდან ...

სასამართლო აქტები

ამასთან ასეთი განთავისუფლების სასამართლოს წესით გასაჩივრების შემთხვევაში, ...

სასამართლო აქტები

სექსი არის ადამიანის ცხოვრების უდიდესი და ... შორის, ადამიანებსა და ცხოველებს შორის .

სასამართლო აქტები

... ვალერიან რევიშვილი, სიმონ ხოშტარია, ... კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტი.

სასამართლო აქტები

... შტატებში გავრცელებული ტერმინის, ,Ageism“ -ის (,,ეიჯიზმი“) მიხედვით სადაო ნორმის მსგავსი ...

სასამართლო აქტები

დავის საგანი: „სასაქონლო ნიშნების შესახებ “ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი ...

ასევე ეძებენ