სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები ...

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები ...

ალფამედი (ID:1062) (პაკეტი:A). მიცკევიჩის ქ. 5. 238 57 19. [email protected] კატეგორიები: კლინიკები ...

სხვა მსგავსი გვერდები

ცენტრალური სამეცნიერო კვლევითი ...

ცენტრალური ლაბორატორია ეხმარება სტუდენტებს აქტიურად ჩაერთონ სამეცნიერო ...

ევროპული ინსტიტუტები:„როდესაც ...

... ინსტიტუტები:„როდესაც რესტიტუცია შესაძლებელია, ეს უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ“.

ევროპული ინტეგრაციის კვლევითი ... - SEU

ევროპული ინტეგრაციის კვლევითი ცენტრი არის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ...

ლურჯი სუფრების კვლევითი ...

Tbilisi Academy of Arts - სამხატვრო აკადემიის პორტალი .

უნივერსიტეტის, როგორც კვლევითი ...

წინამდებარე დოკუმენტი ეფუძვნება უნივერსიტეტის მისიის და მისიის განხორციელების.

პი ემ სი კვლევითი ცენტრი ... - PMC Research

საფ რთხეებ მა, რო გო რი ცაა ევ როს კეპ ტი ციზ მი და პო პუ ლიზ მი. შე სა ბა მი სად, მა თი.

სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი ...

2012 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაარსდა სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ...

ჯგუფური კვლევითი სამუშაო - ისტორია

ვაშლოვანის სახელმწიფო ნაკრძალი ... ხუთი მცენარეული ტიპი: ნახევარუდაბნო, არიდული ...

სამეცნიერო-პრაქტიკული ...

... ზოგადი პროფილის ექიმებმა და თერაპევტებმა. მოხსენებით წარსდგა ალექსანდრე ხელაია ...

სტუდენტური სამეცნიერო ...

ანოტაციის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ გვერდს, ფორმატი ... ანოტაციის ნიმუში იხ.

რევმატოლოგიის სამეცნიერო ...

რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის ...

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ...

8 მმ. ღორღის საფუძვლის მოწყობა. იზოლაცია " ტერაფლექსი"-ს ფილები8 სისქიძე 8მმ. კუბ.მ. კუბ.

სტუდენტური სამეცნიერო ... - თსუ

... რესპუბლიკა (1918-1921 წწ.): პიროვნებები, მოვლენები, რეფორმები, მიღწევები და შეცდომები“.

სამეცნიერო კვლევების ...

სამეცნიერო კვლევების კოორდინაციის სამსახურის მიზანია, კოორდინირება გაუწიოს ...

სამეცნიერო თემატიკა

მემბრანული ფილტრაციის პროცესები, ... ღვინის მემბრანული ფილტრაცია საშუალებას ...

სამეცნიერო-პრაქტიკული ...

30 ოქტ. 2012 ... „ბიოპაროქსი და ერესპალი სასუნთქი სისტემის დაავადებების კომპლექსურ ...

სამეცნიერო პროექტები ...

... ადრეულ Homo-ს თანამედროვე ადამიანის მსგავსი ტვინის აგებულება აფრიკიდან პირველი ...

სამეცნიერო კაფე: „როგორ ...

სამეცნიერო კაფე: „როგორ შევიმეცნებთ სამყაროს: მითი და რეალობა“. ღონისძიებები.

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

ხორბალი (Triticum) ერთ-ერთი უძველესი კულტურული ... ხორბლის მარცვალი შეიცავს 13%-მდე ცილას, ...

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ...

ჯემალ გახოკიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ... რამაზ ბერიძე – აშშ. ჯემალ ...

XII სამეცნიერო–პრაქტიკული სემინარი ...

მერაბ გიგინეიშვილი, თემა: „პირველი. რესპუბლიკის მოედანი - გენეზისი და. განვიტარება“ ...

სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო ...

სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო ... და ბესიკ კიკნაძის სამეცნიერო სტატია - „ THE IMPACT OF ...

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო ...

... სახეობების შესწავლა და ტაქსონომიური იდენტიფიცირება საქართველოში“ დასრულდა 31.05.

სამეცნიერო-პოპულარული ... - telex.ge

ნათია ფანჯიკიძე - შიშო გამოდი გარეთ. საწყისი გვერდი / სამეცნიერო-პოპულარული ...

სამეცნიერო პრემია „თამარი“

სამეცნიერო პრემია „თამარი“ ... თამარ მეფის სახელობის სამეცნიერო პრემია სტიმულის ...

ენციკლოპედიები - სამეცნიერო ... - telex.ge

დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია 5ტ. 15,00 ₾ ... საყმაწვილო ენციკლოპედია ა-დან ჰ-მდე. 22,95 ₾.

სტატიები ... - სამეცნიერო კურიერი

არასითბური გამოსხივება. როგორც ცნობილია ელექტრო-მაგნიტური ტალღები აღიძვრება ...

შავ ზღვაში რაპანის სამეცნიერო ...

14 ოქტ. 2020 ... გამომდინარე იქიდან, რომ დღესდღეისობით მისი ბუნებრივი გარემოდან ამოღება ...

სამეცნიერო კონფერენცია „ჯანდაცვის ...

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი. ქრონიკული ...

სამეცნიერო სტატიები და კვლევები

... სტატიები და კვლევები. 1. 2020 COVID 19-ის პანდემიით გამოწვეული სოციალურ- ეკონომიკური ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

... ტოქსიკურ ნივთიერებებს, როგორიცაა: ალკალოიდები, გლიკოზიდები, საპონინები და სხვა.

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

ციტრუსები ზიანდება სხვადასხვა მავნე ორგანიზმით (მავნებლები, დაავადებები, ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

... serriola L., მლაშე ხვართქლა - Cynanchum acutum L., ვირისტერფა - Tussilago farfara L., მინდვრის ნარი - Cirsium arvense L, ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

... ჭანგა, თათაბო, ავშანი, ოქროწკეპლა, წივანა, ტიმოთელა, მდელოს თივაქასრა, ნაცარქათამა, ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

მაყვალი (Rubus L.), ეკალღიჭა (Smilax excelsaL.), გრაკლა ( SpiraeaL.), ოქროწკეპლა (Solidago virga aureaL.), კაროლინის  ...

სამართლის სკოლის სამეცნიერო ...

კოლოქვიუმი I მიზნად ისახავს საკვლევი პრობლემის აქტუალობის შესახებ მოძიებული.

2013 წ. ჩატარებული სამეცნიერო ...

მიხეილის ძე, ჩადუნელი ალექსანდრე შალვას ძე, აბრამიძე ედისონი აპოლონის ძე,. ზაქრაძე  ...

კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო ...

... ინსტიტუტი - თოდუას კლინიკა ... ნდობას უცხადებენ ინსტიტუტს და კლინიკის ექიმებს.

სემიოტიკა № 2, 2007 (სამეცნიერო ...

... არსებობა, ექსპლიციტური მკითხველის როგორც მოქმედი პირის გამოჩენა ტექსტში და ე.წ.

ასევე ეძებენ