1. სამაგისტრო პროგრამის ... - TSU.ge

1. სამაგისტრო პროგრამის ... - TSU.ge

კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია (Clinical Neuropsychology ) ... ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის. ინსტიტუტში. ინსტიტუტში ბავშვთა და მოზრდილთა ...

სხვა მსგავსი გვერდები

1. სამაგისტრო პროგრამის ... - TSU.ge

განვითარების თეორიები: ბიჰევიორიზმი და სოციალური დასწავლის თეორია. _. 1. გვ. 64-74. 4.

მედიევისტიკის სამაგისტრო ... - თსუ

... საკითხები. 1. ძველი გერმანელები. 2. იუსტინიანე დიდის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა;. 3.

მედიევისტიკის სამაგისტრო ... - TSU.ge

რეფორმაცია შვეიცარიაში- ჰულდრაიხ ცვინგლი, ჟან კალვინი;. 13. ბიზანტიის კულტურა.

3.5. სამაგისტრო საგანმანათლებლო ...

ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლა ბუნებაში; ფოტოსინთეზი და ქემოსინთეზი. 29. ადამიანის ...

სამაგისტრო ნაშრომი

5.1 ღვინის დამზადების ტრადიციული მეთოდი . ... დაყენების ტექნოლოგიის კუმულაციური ...

კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო ...

19ambivalenturi urTierToba oraluri stadiaze -. 20 .საკუთრების ცნების ჩამოყალიბება ანალურ ფაზაზე -. 21. aqtiuroba ...

სამაგისტრო პროგრამა ”ჯანდაცვის ...

პროგრამა შედგება ოთხი მიმართულებისგან: 1) ჯანდაცვის პოლიტიკა და საზოგადოებრივი ...

სამაგისტრო ნაშრომის ... - sdasu

13 მაისი 2019 ... ანოტაცია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) - მოკლედ და გასაგებად უნდა ასახავდეს ...

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების ...

ნიმუში. 1. ... ნიმუში. 1. ... დამატებითი ვრცელი ( არანაკლებ 3 გვერდი) ქართულენოვანი ანოტაცია.

მიღება ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო ...

... პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის ... საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ...

NAEC: 2020 წლის საერთო სამაგისტრო ...

31 იანვ. 2020 ... ... დარჩება ისეთივე, როგორიც 2017-2019 წლების ტესტებში იყო,"- წერია განცხადებაში.

2020-2021 წლის სამართლის სამაგისტრო ...

2020-2021 წლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის მოსამზადებელი ...

პროგრამის აღწერა - SEU

შეასწავლოს ფსიქოლოგია როგორც მეცნიერება, გააცნოს ფსიქოლოგიის სხვადასხვა დარგი, ...

საგანმანათლებლო პროგრამის ... - TSU.ge

დეპარტამენტი. ტელ.: (897)377311; ელ.ფოსტა: მედეა. დესპ@ყაჰოო.ცომ. სასწავლო. კურსის მიზანი.

მედიკამენტების პროგრამის ... - MOH

ასაკით პენსიონერები, შშმ პირები და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, ქრონიკული ...

პროგრამის დასახელება ...

34 ჰავრიქსი 1440(A ჰეპატიტი)#1 მოზრდ. 35 ჰავრიქსი 1440(A ჰეპატიტი)#1 მოზრდ. 36 ინფლუვაკი 0.5მგ#1.

RDA - სიახლეები > პროგრამის „დანერგე ...

შიდა ქართლში 365 ჰა მიწის ფართობზე ახალი ხეხილის ბაღები გაშენდება.51 ბენეფიციარმა  ...

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ...

... ბაკლოსანი, … ანტიჰისტამინურები ნარევში ( დიმედროლი,. პიპოლფენი, სუპრასტინი და ა.შ.) ...

პროგრამის სკანირება ტელეფონით ...

საუკეთესო განაცხადების სკანირების ... ცნობილი განაცხადების სკანირება Android.

კონკურსი ერაზმუს+ პროგრამის ... - თსუ

უფასო სწავლა, ყოველთვიური სტიპენდია, ორმხრივი საერთაშორისო მგზავრობის ხარჯების ...

C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ...

11 იანვ. 2020 ... რიბავირინი. 9 ... ინტერფერონი და რიბავირინი) მოხმარება მკვეთრად შემცირდა.

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ...

დაზღვევა. საყოველთაო. ჯანდაცვის. პროგრამისგან განსხვავებით სხვა სახელმწიფო.

კონკურსი ერაზმუს+ პროგრამის ... - თსუ

... პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად ლუქსემბურგის უნივერსიტეტში ( ლუქსემბურგი).

ხუნდაძე ცე ჰეპატიტის პროგრამის ...

„ბოლო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს შეტევა ,,C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე.

სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ...

2017-2018 სასწავლო წლისთვის, უმაღლეს ... სარეიტინგო ქულა ტოლი ან ნაკლებია 70 000-ზე. II.

C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ...

4 სექტემბერი 2019 ... ფაქტ-მეტრი დაინტერესდა, იმ შემთხვევაში თუ 2020 წლისთვის ელიმინაცია ვერ ...

სასკოლო მზაობის პროგრამის ...

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასკოლო მზაობის პროგრამის ...

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ...

ოკუპაციური თერაპევტი, რომელიც იმუშავებს ოკუპაციური თერაპიის პრაქტიკის ...

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე ...

... საქართველოში“ ფარგლებში წყალტუბოში, განახლებული ბალნეოლოგიური ცენტრი გაიხსნა.

ბიოლოგია VIII კლასი - პროგრამის ...

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა - ადამიანის ჩონჩხის ძირითადი ნაწილები, ძვლის.

პროგრამის კიდევ ექვსი სტუდენტის ...

სოფიო გოგია: „ემორის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლაში ორი კლინიკური როტაციის ...

ასევე ეძებენ